पहिलो भाषा आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष भाषा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

Description

पहिलो भाषा आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष भाषा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

Start Date - End Date

Sep 8th, 2017 - Sep 8th, 2017

Start Time - End Time

10:00 am - 10:30 am

Event Location

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार

Cost

Category

Design Politics

Organizer

Phone

Email

Share This